Historien

HERKULES-PAVILLONEN I KONGENS HAVE, KØBENHAVN

af professor Klavs Randsborg, Københavns Universitet

Herkules-pavillonen er et af Kongens Have’s mange seværdigheder og ligger meget smukt for enden af Kavalér-gangen.
Som pavillonen står i dag, er den et arbejde af arkitekt C.F. Harsdorff fra 1773 i nyklassicistisk stil.

 

Kavalérgangen er en af de gamle akser i den “lysthave”, der anlagdes af Kong Christian IV (1588-1648). Til en lysthave hører et lysthus – nemlig Rosenborg Slot.
 Det allerførste Rosenborg var en kort bygning i kun et par etager, som Kong Christian IV byggede i 1606-07. 
Dette slot kan endnu spores, nemlig som den del af kælderen under der nuværende Rosenborg, der ligger ud mod broen over til Kongens Have. Indersiden af en del af Rosenborgs mure stammer også fra det første lille slot. 
Kort efter at kongen havde anlagt sit store “lysthus”, begyndte han på et meget elegant og gennemdesignet porttårn (hvor billetsalget og kiosken nu er).

 

Porttårnet er muligvis af den berømte engelske arkitekt Inigo Jones. Vel cirka samtidig – i 1608-09, eller lidt senere – begyndte Kong Christian IV på et andet “lysthus”, nemlig det Blå Hus.
Det Blå Hus brugtes sandsynligvis som spisesal, når der var mange – ofte drukne – gæster på Rosenborg. Navnet kommer muligvis af tagets oprindelige skifersten. Det Blå Hus’ mure indgår i Herkules-pavillonen!

Prøv at se bort fra trappehjørnet på bagsiden (der er i bindingsværk) og den ændring, der skete med bygningsfronten i 1773, dér hvor de to søjler nu står. Kig også på bagmuren, hvorfra café-salget foregår. Flere af vinduerne er de originale fra Kong Christian IV’s tid, og hele den tykke mur er bygget op i mursten med sandstensbånd – præcis som på Rosenborg Slot. Synd at man har malet dette historiske stykke over i en død grå farve!

 

Det oprindelige Blå Hus kendes fra nogle planer og tegninger fra 1600-tallets midte. Her ser man tydeligt det tunge centrale parti med mange vinduer og to karnapper for enderne. Karnapperne hvilede på buer, som nu er tilmuret. I fronten stod et trappetårn, hvis fundament, man sikkert kan nede finde i jorden.

Under Kong Christian V (1670-99) blev det Blå Hus ombygget. Det fik fladt tag med balustrade og to tårne over karnapperne. I karnapperne var der erotiske malerier – et rigtigt lysthus! Det siges også, at pavillonen havde en bord-elevator, som kunne bringe herlighederne op på 1. sal. Så næste gang du er i Kongens Have, kig godt på det Blå Hus – Herkules-Pavillonen.

Den er sammen med Rosenborg-porten og en del af Rosenborgkælderen de ældste synlige vidnesbyrd om Kong Christian IV’s “lysthuse” i hans smukke “lysthave” – vores Kongens Have.
Og velkommen i den historiske Hercules-café – kongers spisested!